Podmínky použití služby

Aktualizováno dne 8/04/2020

Coskhouse s.r.o., se sídlem Uruguayská 78/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, společnost založená a existující podle českého práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117464, identifikační číslo: 27591123.

Preambule

Vítejte na našem webu!

Pokud budete pokračovat s registrací a s dalším použitím této webové stránky, vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním následujících Podmínek použití, které, společně s našimi zásadami o ochraně osobních údajů, upravují společný vztah mezi Student Room Flat a Vámi v souvislosti s touto webovou stránkou. Tyto Podmínky použití  obsahují velmi důležité informace o Vašich právech a povinnostech. Vyhraďte si prosím před použitím našich služeb dostatečné množství času  k pečlivému přečtení a porozumění všech Podmínek použití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nemůžeme Vám poskytnout naše služby.

Termín ‘Student Room Flat‘, ‘SRF‘ či ‘nám’ či ‘my‘ odkazuje na majitele webové stránky – Coskhouse s.r.o., společnost založená a existující podle českého práva, jejíž sídlo se nachází na Jana Masaryka 43, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika; e-mail pro obecnou komunikaci: info@student-room-flat.com

Termín ‘Vy’ či ‘Uživatel’ vyjadřuje uživatele nebo osobu prohlížející si naši Webovou stránku.

Termín ’Hostitel’ vyjadřuje Majitele pokoje / bytu prezentovaného na tomto Webu / Domácí / Pronajímatel.

Termín ’Služby’ odkazuje na naše makléřské služby týkajících se pronájmu pokojů / bytů nabízených přes Web.

Termín ’Nájemní smlouva’ odkazuje na jakýkoliv typ písemné dohody uzavřené mezi Uživatelem a Hostitelem, který stanovuje podmínky použití pokoje či majetku nalezeném na webu SRF. Může se jednat o Nájemní smlouvu, Dohodu o ubytování nebo o jakoukoliv jinou právní dohodu.

 

Přijetí Podmínek použití služby

 1. Prostřednictvím registrace k použití Webu a/nebo Služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami použití po celý čas používání platformy student-room-flat.com.
 2. Student Room Flat má možnost upravit či doplnit tyto Podmínky použití s okamžitou platností změn. Student Room Flat není povinen informovat uživatele s předchozím oznámením o žádných plánovaných změnách. Mít aktuální informace o těchto Podmínkách použití je odpovědností Uživatele. Tím nejsou dotčeny Podmínky použití platné ke dni podání žádosti o rezervaci Uživatelem.
 3. Veškeré dohody mezi SRF a Uživatelem, jakož i všechna práva a povinnosti vyplývající z nich nebo z používání webové stránky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Veškeré spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb, v souvislosti s jejich zprostředkovatelskou smlouvou nebo používáním Webových stránek budou řešeny českými soudy.

 

 1. Veškeré spory vzniklé mezi SRF a Uživatelem mohou být urovnány mimosoudně postupem Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo online řešení sporů (ADR / ODR). Příslušným úřadem pro ADR je v České republice Česká obchodní inspekce. Pro více informací o ADR klikněte sem, pro více informací o ODR sem.

 

Co je to Web?

 1. Webová stránka student-room-flat.com je digitální platformou, která umožňuje Uživatelům procházet, vyhledávat a pronajímat pokoje v několika destinacích nabízených na Webové stránce a umožňuje Hostiteli inzerovat svou nabídku Uživatelům. Web tedy slouží jako platforma, prostřednictvím které Uživatelé zvolí pokoj k pronájmu a uzavřou smlouvu o pronájmu s SRF a SRF jakožto zprostředkovatel zajišťuje uzavření nájemní smlouvy mezi Uživatelem a Hostitelem.
 2. Rezervace lze provádět pro krátké i dlouhé pobyty (obvykle se pohybují kolem délky od 28 dnů a více).
 3. Student Room Flat poskytuje makléřské služby Uživatelům a Hostitelům. Jakákoliv Nájemní smlouva je uzavírána přímo mezi Uživatelem a Hostitelem; SRF za Nájemní smlouvu neodpovídá.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech Coskhouse s.r.o. reprezentuje Hostitele na základě oprávnění Hostitele. Například, Coskhouse s.r.o. je oprávněn vybírat zálohy na první nájemné a vratnou kauci (či dokonce vybírat všechno nájemné podle nájemní smlouvy) jménem Hostitele (platby prováděny přes Web). Oprávnění Coskhouse s.r.o. Vám bude na požádání předloženo.

 

A – VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBU

 1. Práva Student Room Flat

 

Použitím webu a využitím našich služeb tímto udělujete platformě Student Room Flat následující práva:

– Právo odmítnout z oprávněného důvodu přístup do platformy Student Room Flat bez předchozího upozornění

– Právo deaktivovat, změnit nebo zakázat z oprávněného důvodu Váš profil a/nebo účet z jakéhokoliv důvodu bez předchozího upozornění

– Právo na aktualizaci webu, poplatků a způsobů fakturace bez předchozího upozornění (aniž by byly dotčeny již provedené rezervace)

– Právo kdykoliv aktualizovat tyto Podmínky použití (aniž by byly dotčeny již provedené rezervace)

– Právo nahlásit Vás příslušnému místnímu úřadu v případě, že se SRF bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že je Vaše počínání nezákonné

– Právo odmítnout jakoukoliv žádost o rezervaci bez udání důvodu dle vlastního uvážení Student Room Flat či Hostitele.

– Právo sdílet Vaše údaje s Hostitelem za účelem uzavření a plnění Nájemní smlouvy

Jsme oprávněni kdykoliv přerušit provoz webových stránek a služeb bez povinnosti nahradit či uhradit škodu. V případě takové situace Vás budeme informovat v přiměřené časové lhůtě, pokud je to možné.

 1. Podmínky použití Webu

 

 1. Nepřetržité používání Webu a služeb student-room-flat.com Uživateli je vždy považováno za formu předpokládaného souhlasu s nejaktuálnější verzí těchto Podmínek použití.
 2. Pokud přijmete tyto Podmínky ve jménu společnosti nebo jiné právnické osoby, zastupujete a zaručujete, že máte oprávnění zavazovat společnost či jinou právnickou osobu k těmto Podmínkám. Student Room Flat může vyžadovat předložení důkazu o Vašem oprávnění k zastoupení této právnické osoby.
 3. Webové stránky a služby nabízené Student Room Flat jsou určeny výhradně osobám, které jsou ve své zemi pobytu plnoletí, tj. 18 let ve většině evropských zemích, či pod dozorem osoby, která tento požadavek splňuje. Veškerý přístup či použití služeb nezletilou osobou je zakázán. Přístupem a využitím naší platformy zaručujete, že jste ve Vaší zemi pobytu plnoletý/á.
 4. Tento web používá k monitorování preferencí prohlížení soubory cookie. Pokud povolíte použití cookies, mohou být následující osobní údaje uloženy pro použití třetími stranami.
 5. My ani žádné třetí strany nezaručujeme přesnost,  aktuálnost, chování, úplnost či vhodnost údajů a materiálů nalezených či nabízených na této webové stránce za jakýmkoliv účelem. Berete na vědomí, že takové údaje a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučujeme odpovědnost za tyto nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
 6. Použití jakýchkoliv informací či materiálu na této webové stránce je zcela na Vaše vlastní riziko, za které my neneseme odpovědnost. Je Vaší vlastní odpovědností zajistit, aby jakékoliv produkty, služby či informace dostupné na této webové stránce splňovaly Vaše specifické požadavky.
 7. Tato webová stránka obsahuje materiály, které vlastníme, či vlastníme jejich licenci. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, rozvržení, vzhled, fotografie a grafiku. Jejich množení je zakázáno s výjimkou případů v souladu s oznámením o autorských právech, které tvoří součást těchto Obchodních podmínek.
 8. Popis a znaky bytů / pokojů prezentovaných na našem webu jsou vyplňovány Hostiteli během procesu zápisu. Měl by materiálně odpovídat jejich prezentaci na webových stránkách. Jakékoli nesprávné informace nebo drobné rozdíly však nejsou zodpovědností SRF.
 9. Všechny ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou vlastnictvím nebo licencovány provozovateli, jsou na webové stránce uznávány.
 10. Neoprávněné použití této webové stránky může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestným činem.
 11. Tento web může občas zahrnovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí a poskytují další cenné informace. Neznamená to, že jsme správci těchto webů. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek.
 12. Není povolen neoprávněný přístup na web s přístupovými údaji jiné osoby, tj. použitím padělaných údajů nebo obcházením jakýchkoliv technických bezpečnostních opatření, bez ohledu na to, zda jsou tato opatření skutečně přiměřená či nikoli.
 13. Nemáte právo využívat tento web k zasílání nevyžádaných zpráv.
 14. Není povoleno poskytovat Vaše přihlašovací údaje žádné jiné straně. Pokud máte podezření, že Vaše přihlašovací údaje jsou ve vlastnictví třetí strany, zavazujete se neprodleně Student Room Flat informovat.

 

 1. Student Room Flat zaručuje, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s platnou legislativou a Zásadami ochrany osobních údajů Student Room Flat. To znamená, že Vaše osobní údaje nezpracováváme mimo Evropskou unii ani mimo společnost, která není společností certifikovanou dle zásad „bezpečného přístavu“ (Safe Harbor Privacy Principles). Bližší informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 2. Nedodržení Podmínek použití může mít za následek pozastavení nebo deaktivaci Vašeho webového účtu ze strany Student Room Flat.

 

 

 

 

B – VZTAH ZPROSTŘEDKOVATEL – ZÁKAZNÍK

 1. REZERVAČNÍ SLUŽBY
 2. Makléřská smlouva

 

 1. Uživatel jako zákazník vstupuje do makléřské smlouvy se SRF jako zprostředkovatelem prostřednictvím odeslání žádosti o rezervaci přes Web. Na základě smlouvy se zprostředkovatel zavazuje zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi Uživatelem a Hostitelem a Uživatel se zavazuje uhradit zprostředkovateli, SRF, provizi, dle ustanovení této smlouvy.
 2. Uživatel je povinen uhradit 100% zálohu na provizi, tj. rezervační poplatek, nejpozději 10 dnů poté, co mu SRF oznámilo dostupnost požadovaného pokoje a platebních údajů.
 3. Provize je splatná umožněním uživateli uzavřít nájemní smlouvu.
 4. Student Room Flat poskytuje zprostředkovatelské služby Uživatelům i Hostitelům. Ustanovení článku 2450 Občanského zákoníku se neaplikuje (tj. SRF má nárok na provizi navzdory poskytování zprostředkovatelských služeb Vám i Hostiteli).

 

 1. Průběh rezervačních služeb

 

 1. Uživatelé mohou prostřednictvím webové stránky podat Žádost o rezervaci pronájmu pokoje / bytu. Uživatel musí zvolit datum a pokoj, který si přeje zarezervovat, a odeslat žádost o rezervaci. Toto je považováno za žádost o makléřské služby – odesláním žádosti o rezervaci vstupujete do makléřské smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a SRF jako zprostředkovatelem dle těchto ustanovení.
 2. Pokud je vybraný pokoj / byt k dispozici v požadovaných termínech, Uživatel obdrží e-mailem oznámení a může přistoupit k rezervaci online a k úhradě rezervačních poplatků. Rezervační poplatky představují zálohu na provizi SRF.
 3. Může se stát, že Vás požádáme o změnu Vašich termínů tak, aby odpovídaly dostupnému kalendáři pokoje. Před platbou poplatků se prosím ujistěte, že jsou Vaše termíny správné.
 4. Poté, co Uživatel uhradí rezervační poplatky a vratnou kauci, je rezervace potvrzena ze strany SRF.
 5. Uživatel obdrží e-mailem potvrzení o rezervaci a Student Room Flat kontaktuje Uživatele a Hostitele s pokynem, aby uzavřeli nájemní smlouvu. Výměnou kontaktních údajů Uživatele a Hostitele, zastupovaných SRF, je dohodnuto uzavření Nájemní smlouvy a splatnost provize SRF. Nájemní smlouva je poté uzavřena mezi Uživatelem a Hostitelem a podepsána po příjezdu Uživatele.
 6. Provize splatná Student Room Flat je zaplacena ve formě rezervačních poplatků. Rezervační poplatky nejsou v žádném případě vratné.
 7. Rezervační poplatky (provize) jsou počítány podle délky trvání Nájemní smlouvy následovně:

                   0 – 179 dnů : 15 % celkového nájmu + DPH

                   180 dnů – 365 dnů : 10 % celkového nájmu + DPH

                   366 dnů a více : 10% celkového nájmu za 1 rok + DPH

 1. Současná výše DPH v České republice je 21%
 2. Současná výše DPH v Portugalsku je 23%.
 3. Termíny pronájmu budou použity jako datum začátku a konce pronájmu a také pro výpočet rezervačních poplatků. Nájemné a rezervační poplatky by měly být zaplaceny odpovídajícím způsobem, ačkoliv se Uživatel rozhodne přihlásit se později nebo odhlásit se dříve z jeho ubytování.

 

C – NÁJEMNÍ SMLOUVA

Jakákoliv Nájemní smlouva musí být uzavřena mezi Uživatelem a Hostitelem přímo podepsáním její písemné kopie po příjezdu Uživatele do pronajímaných prostor nebo na dohodnuté místo.

 1. Platby nájemného

 

Platba 1. nájemného

Uživatel zaplatí 100% zálohu na první nájemné nejpozději 15 dnů před datem zahájení nájmu (s výjimkou „pozdní rezervace“) hostiteli buď přímo na bankovní účet hostitele, nebo nepřímo prostřednictvím webu.

V případě pozdní rezervace, tj. méně než 15 dní před datem zahájení nájmu, bude záloha na první nájemné uhrazena při rezervaci spolu s rezervačními poplatky a zálohou na vratnou kauci.

V případě, že je záloha na první nájemné splacena pozdě nebo není řádně zaplacena, Student Room Flat si jménem hostitele vyhrazuje právo zrušit rezervaci uživatele a neuzavřít dohodu o nájmu. V takovém případě bude záloha na vratnou kauci, která již byla uživatelem uhrazena, zadržena Hostitelem / SRF (podle dohody mezi nimi) jako poplatek za zrušení. Rezervační poplatek není vratný.

Platba nájemného

Platba veškerého dalšího nájemného (nepočítaje první nájemné) bude uhrazena měsíčně k poslednímu dni předchozího měsíce přes web nebo přímo Hostiteli na základě Nájemní smlouvy. O metodě platby budete informováni emailem a prostřednictvím Nájemní smlouvy po Vašem příjezdu.

Celková částka pronájmu zahrnuje nájemné plus další výdaje (je-li to možné, v závislosti na Vašem pokoji: wifi, internet, elektřina, plyn, voda, výdaje na budovy atd.).

Výchozí platba nájemného

V každém případě prodlení s platbou má Hostitel nárok na úrok z prodlení podle zákona země, ve které pokoj/byt Uživatel pronajímá, v zákonné výši, od prvního dne, kdy tato platba vejde ve splatnost.

 

Vratná záruční kauce

Při rezervaci Uživatel hradí 100% zálohu na vratnou kauci. Tento vklad odpovídá výši částky za měsíční nájem včetně energií.

Zálohu na kauci vybírá Student Room Flat na webu za Hostitele a bude převedena Hostiteli po počátečním přihlášení / příjezdu Uživatele.

Použití kauce a její vrácení při ukončení nájmu je odpovědností hostitele a podléhá nájemní smlouvě.

Uživatel je povinen co nejdříve, před datem příjezdu, správně vyplnit údaje o svém bankovním účtu ve svém Zákaznickém rozhraní na Webové stránce Student Room Flat, aby mu mohla být kauce vrácena Hostitelem. Za tímto účelem mohou být bankovní údaje Uživatele sdíleny s Hostitelem.

 1. Způsoby platby

 

Platba za rezervační poplatky a zálohy na kauci a první nájemné se provádí prostřednictvím Braintree v českých korunách nebo eurech (v závislosti na měně země, ve které budete pronajímat svůj pokoj) prostřednictvím našeho systému na webových stránkách Student Room Flat. Na žádost SRF bude platba provedena bankovním převodem (IBAN); související náklady a bankovní poplatky plátců i příjemců hradí uživatel.

Student Room Flat nenese odpovědnost za platby ze zemí, na které se nevztahuje program Braintree.

Platby nájemného mohou být provedeny bankovním převodem přímo hostiteli nebo prostřednictvím Braintree prostřednictvím webových stránek Student Room Flat, dle nájemní smlouvy s hostitelem.

 

Poplatky kreditní karty za každou platbu provedenou na webových stránkách Student Room Flat hradí Uživatel. Náklady na platbu debetní kartou se pohybují mezi 1 a 3,5% částky zaplacené na webové stránce podle typu karty a země vydání karty.

D-  Stav bytu a rušení hlukem

Student Room Flat nenese odpovědnost za nemateriální rozdíly mezi prezentací pokoje nebo bytu na Webu a jeho skutečným stavem. Tyto rozdíly a úpravy nemohou být důvodem pro zrušení nájmu před nebo po příjezdu uživatele do bytu.

Student Room Flat nebo Hostitel nemohou nést odpovědnost (pokud nedošlo k porušení hygienických norem) za hluk nebo jiné rušení pocházející z jiných bytů, budov, silnic atd.

E-  Zásady Příjezdů a Odjezdů

Jakmile je rezervace potvrzena ze strany Student Room Flat, Uživatel obdrží e-mail s potvrzením rezervace s kontaktem hostitele pro organizaci příjezdu.

Uživatel je povinen poskytnout Hostiteli informace o jeho datu a čase příjezdu pro usnadnění snadného a úspěšného nastěhování. Uživatel potvrdí informace Hostiteli nejméně sedm dní před datem zahájení nájmu, jinak nebude Hostitel  schopen zaručit dostupnost v den a čas požadovaný Uživatelem.

Uživatel vyplní co nejdříve datum a čas svého příjezdu ve svém zákaznického rozhraní, ve své rezervaci, v záložce „Datum příjezdu“. Pokud Váš Hostitel souhlasí, datum bude označeno jako přijato. Pokud přijato nebylo, doporučujeme kontaktovat Vašeho Hostitele e-mailem pro další domluvu ohledně dne a času příjezdu.

Uživatel je povinen poskytnout informace o datu a čase svého odjezdu za účelem usnadnění snadného a úspěšného uvolnění pronajatých prostor. Uživatel se dohodne s Hostitelem nejméně dva týdny před datem ukončení nájmu, jinak nebude Hostitel schopen zaručit dostupnost v den a čas požadovaný uživatelem.

Uživatel vyplní co nejdříve své datum a čas odjezdu ve svém zákaznickém rozhraní, ve své rezervaci, v záložce „Datum odjezdu“. Pokud Váš Hostitel souhlasí, datum bude označeno jako přijato. Pokud přijato nebylo, doporučujeme kontaktovat Vašeho Hostitele e-mailem pro další domluvu ohledně dne a času odjezdu.

Příjezdy a odjezdy nejsou spravovány platformou Student Room Flat, nýbrž Hostitelem či jeho zástupcem. Student Room Flat tedy nemůže nést odpovědnost za jakýkoliv problém, který se vyskytne během příjezdu a odjezdu.

F- Zrušení

Rezervaci je možné zrušit před zahájením nájmu. V případě zrušení rezervace není Uživatel osvobozen od povinností vůči Student Room Flat a vůči Hostiteli. V tomto ohledu platí  pro zrušení následující pravidla:

– Pokud dojde ke zrušení více než jeden měsíc před začátkem nájmu, budou rezervační poplatky ponechány platformě Student Room Flat (provize). Vratná kauce bude Uživateli vrácena. V případě, že byla zaplacena záloha na první nájemné, bude také vrácena Uživateli.

 

– Pokud ke zrušení dojde mezi 15 dny a jedním měsícem před začátkem nájmu, budou rezervační poplatky ponechány platformě Student Room Flat (provize) a záloha na vratnou kauci bude zaslána Vašemu Hostiteli jako poplatek za ukončení. V případě, že byla zaplacena záloha na první nájemné, bude vrácena Uživateli.

– Pokud dojde ke zrušení méně než 15 dnů před datem zahájení nájmu, budou rezervační poplatky ponechány platformě Student Room Flat (provize), záloha na vratnou kauci a první nájem budou zaslány Hostiteli jako storno poplatek.

– Pokud Uživatel neinformuje Hostitele o datu a čase svého příjezdu prostřednictvím svého zákaznického rozhraní nebo e-mailem nejpozději v den, kdy by měl být nájem zahájen, je jeho rezervace považována za zrušenou. Rezervační poplatky budou ponechány platformě Student Room Flat (provize) a zálohy na vratnou kauci a první nájemné budou zaslány Hostiteli jako poplatek za ukončení.

 

– Pokud Uživatel nezaplatí zálohu na první nájemné nejméně 5 dnů před zahájením nájmu, je jeho rezervace považována za zrušenou. Rezervační poplatky budou ponechány platformě Student Room Flat (provize) a záloha na vratnou kauci bude zaslána Vašemu Hostiteli jako poplatek za ukončení.

 1. Částky, které nebudou vráceny, budou Hostitelem zadrženy jako poplatek za ukončení a za účelem kompenzace ztráty vyplývající ze zrušení rezervace.
 2. Uživatel může zrušit rezervaci e-mailem zaslaným Student Room Flat.
 3. Student Room Flat může zrušit rezervaci Uživatele v případě, že rezervované prostory budou z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu, nevhodné k bydlení. V takovém případě budou všechny zaplacené částky vráceny Uživateli v plné výši. SRF může na požádání poskytnout alternativní ubytování, jehož rovnocennost s dříve rezervovanými prostory nemůže SRF zaručit. V takovém případě se odpovídajícím způsobem upraví rezervační poplatek a další zaplacené částky.
 4. Student Room Flat si vyhrazuje právo rezervaci zrušit a dodržovat výše uvedená pravidla týkající se zrušení z následujících důvodů:

 

– První nájemné nebylo Uživatelem zaplaceno nejméně 15 dnů před začátkem pronájmu.

– Uživatel neinformoval Hostitele o datu a čase svého check-inu emailem do dne, kdy by měl být zahájen jeho pronájem.

 1. Zvláštní ustanovení o vrácení peněz za rezervaci spojené s krizí Covid-19. S ohledem na nejistotu spojenou s pandemickou krizí Covid-19, která se týká téměř všech zemí, jsme od 1. dubna 2020 zavedli novou politiku zrušení, která umožňuje větší flexibilitu zrušení rezervace a umožňuje Vám provést rezervaci naprosto bezstarostně,

– pokud univerzita, na které jste měli studovat, nebo společnost, pro kterou jste měli v plánu pracovat v následujících měsících, zruší studijní program nebo stáž z důvodu krize Covid-19,

– pokud Vám zákaz cestování neumožňuje dorazit do cílové země,

Vaše rezervační poplatky budou vráceny v jejich plné výši. Toto ustanovení se použije během oficiálního trvání pandemické krize.

 

 

G- Další informace o pronájmu

 

Vybavení sdílených bytů

Nemovitosti jsou plně vybaveny. Seznam bližších detailů naleznete v popisu bytu a pokoje.

Hostitel neposkytuje ručníky a povlečení.

Vše spojené s opravami je nutné řešit přímo s Hostitelem, na kterého se vztahuje Nájemní smlouva. Student Room Flat nenese odpovědnost za správu nemovitostí.

Reklamace

Veškeré reklamace Uživatele týkající se předmětu nájmu a souvisejících služeb musí být odeslány písemně emailem přímo Hostiteli se Student Room Flat v kopii  zprávy (support@student-room-flat.com) nejpozději 24 hodin po příjezdu do budovy.

 

V případě jakékoliv reklamace během doby trvání pronájmu Uživatel kontaktuje přímo Hostitele.

 

 

Pojištění

Hostitelé žádají Uživatele, aby si na pronajaté nemovitosti sjednali pojištění na své náklady, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Dopis o Ubytování

V České republice může SRF na vyžádání vystavit Dopis o ubytování pro účely VISA, s výhradou předem dohodnutého poplatku (obvykle 4 900 Kč za dopis o ubytování zaslaný do zahraničí prostřednictvím standardní mezinárodní poštovní služby a 2 000 Kč za dopis o ubytování s osobním předáním).

Tato služba není k dispozici v jiných zemích.

Student Accommodation

COVID-19 Flexibilní zrušení rezervace

Vaše zdraví a spokojenost jsou a vždy budou naší hlavní prioritou!

Proto jsme vzhledem k nejistotě vyvolané krizí Covid-19 aktualizovali zásady pro zrušení rezervace, abychom našim uživatelům umožnili větší flexibilitu a možnost rezervovat naprosto bez rizika. 

Buď si jistý/a, že:

– pokud univerzita, na které jsi měl/a studovat, nebo společnost, pro kterou jsi měl/a v plánu pracovat v následujících měsících, zruší studijní program nebo stáž z důvodu krize Covid-19,

– pokud ti zákaz cestování nedovolí dorazit do cílové země: Kryjeme ti záda a rezervační poplatky ti budou vráceny v plné výši kdykoliv ti COVID-19 překazí plány! 

Naplánuj své budoucí dobrodružství, zarezervuj bezpečně už teď a tvůj vysněný pokoj na tebe bude čekat.

Ověř si všechny aktualizace Podmínek použití Podmínky použití služby